Görselleştirme

Bilgisayar grafik teknolojisi, farklı endüstriler için sentetik 3D veya 2D ortamların ve kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasını sağlar: eğlence (filmler, video oyunları), simülasyon (tıbbi, askeri), bilimsel görselleştirme ve tüketici elektroniği (cep telefonları, medya oynatıcıları).

Görselleştirme, verileri grafiksel olarak temsil etme ve verilerle ilgili fikir edinmek için bu temsillerle etkileşim kurma işlemidir. Başka bir deyişle, görselleştirme, bir mesajı iletmek üzere görüntüler, diyagramlar veya animasyonlar oluşturmak için kullanılan herhangi bir tekniktir. Geleneksel olarak, bilgisayar grafikleri bu temsiller oluşturmak, değiştirmek ve onunla etkileşime girmek için güçlü bir mekanizma sağlamıştır. Görsel imgelerle görselleştirme, insanlığın başlangıcından bu yana hem soyut hem de somut fikirleri iletmenin etkili bir yolu olmuştur.

Günümüzde görselleştirme, bilim, eğitim, mühendislik (ör. Ürün görselleştirme), etkileşimli multimedya, tıp, vb. Alanlarında sürekli genişleyen uygulamalara sahiptir. Görselleştirme uygulamasının tipik bir örneği bilgisayar grafikleri alanıdır. Günümüzde görselleştirme bilim, eğitim, mühendislik, interaktif multimedya, tıp, vb. alanlarında sürekli genişleyen uygulamalara sahiptir. Bilgisayar grafiklerinin icadı görselleştirmedeki en önemli gelişme olabilir. Animasyonun geliştirilmesi de görselleştirmenin ilerlemesine yardımcı oldu.

Piyasada birçok görselleştirme aracı kullanılmaktadır. En bilinen görselleştirme aracı veri görselleştirmedir.
Ürün görselleştirme yazılımı hakkında detaylı bilg için: SolidWorks Visualize