SOLIDWORKS CAM

Ürün geliştirmenin tarihine bakıldığında, bu sürecin üç alt sürece ayrıldığı görülür: ürün tasarlama, tasarlanan ürünü üretme ve tasarlanan ürünün dayanımı hesaplama. Birbirinden ayrı, entegre olmayan CAD (tasarım) ve CAM (üretim) araçlarının ürün geliştirme süreçlerinde kullanılması, tasarım ve üretim arasında iletişim kurulmasını engeller ve özellikle tasarım değişikliklerinin gerekli olduğu ya da üretilebilirlik aksaklıklarının ortaya çıktığı durumlarda maliyet, zaman ve kalite sorunlarına neden olur. Entegre CAD/CAM çözümü kullanarak tasarım ve üretim arasında geleneksel hale gelmiş kopukluktan doğan sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Entegre CAD/CAM platformuyla döngü sürelerini azaltabilir, maliyetleri kontrol edebilir, kaliteyi geliştirebilir ve bir yandan da ürün tasarımı ve üretim personeli arasında işbirliğini güçlendirebilirsiniz.

CAM , (Computer Aided Manufacturing) Bilgisayar Destekli İmalat anlamına gelmektedir. Eski yöntemlerle, el ile kod yazma gibi yazılması zor, karmaşık ve formlu parçaların G kodlarının yazılmasında bazı limitler mevcuttu. CAM programları parçaların yüzeylerini ve içerdikleri unsurları tanımlayıp ona uygun işlemleri çıkartan veya yaptıran ve de bunları oluşturacak takım yollarını meydana getirip bunları G kodlarına döken, CNC makinelerinin bunları algılayıp imalatı gerçekleştirmesini sağlayan programlardır. Kişisel iş gücünü hafifleten, standart parçalar üretilmesine olanak sağlayan, yüzey kalitesi istenilen ölçüde tutan, firmaya zaman yani bununla beraber maddi kar sağlayan, işlerin daha hızlı yapılıp kısa sürede ürütiminin gerçekleştirirmesini sağlayan bir imalat yöntemi aracıdır.

SolidWorks, 2017 yılında CAMWorks programını bünyesine katarak 2018 yılından itibaren SolidWorks CAM olarak pazara sunmuştur.

SolidWorks CAM – CAMWorks programı ile yaptığım bazı çalışmalar:

2.5 Eksen

Bu parçalar üzerinde 2.5 eksen işlemleri gerçekleştirilmiştir. Birden fazla freze bağlama ile işlendiği için her bağlama için ayrı freze işleme ayarı tanımlanarak takım yolları hesaplanmıştır.

 • Köşe yuvası takım yolları.
 • Takım yolları simülasyonu.
 • 2.5-Axis Corner Slot toolpaths
  2.5-Eksen Köşe yuvası takım yolları
 • Köşe yuvası takım yolları.
 • Havuz (Hücre) takım yolları.
 • Tarama takım yolları.
 • Takım yolları simülasyonu.
 • 2.5-Axis Corner Slot toolpaths
  2.5-Eksen Köşe yuvası takım yolları

3 Eksen

Bu parçalar üzerinde 3 eksen işlemleri gerçekleştirilmiştir. Her üç eksen simültane olarak hareket etme kabiliyetine sahiptir. Geometri ve forma bağlı olarak uygun takım yolları oluşturulmuştur.

 • Kaba işleme takım yolları simülasyonu.
 • Ara kaba işleme takım yolları simülasyonu.
 • Finish takım yolları simülasyonu.
 • Area Clearance Simulate toolpaths
  3-Eksen Kaba işleme takım yolları simülasyonu
 • Kaba işleme takım yolları simülasyonu.
 • İki eğri arasında işleme finish takım yolları.
 • İki eğri arasında işleme finish takım yolları simülasyonu.
 • Area Clearance Toolpaths Simulation
  3-Eksen Kaba işleme takım yolları simülasyonu

4 Eksen ve Mill-Turn

Bu parçalar üzerinde mill turn ve 4 eksen işlemleri gerçekleştirilmiştir. Mill turn ve sümültane 4 eksen olarak geometri ve forma bağlı olarak uygun takım yolları oluşturulmuştur.

 • 4-Eksen finish takım yolları kontrolu.
 • 4-Eksen finish takım yolları simülasyonu.
 • 4-Axis Finishing Toolpaths Control
  4-Eksen finish takım yolları kontrolü
 • Mill turn boyuna tornalama takım yolları.
 • Mill turn 2.5 eksen finish takım yolları.
 • Mil turn özellik işleme takım yolları kontrolü.
 • Mill Turn Turn Rough and Finish Toolpaths
  Mill turn boyuna tornalama takım yolları

Torna

Bu parçalar üzerinde 2 eksen torna işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 • Boyuna tornalama takım yolları kontrolü.
 • Boyuna tornalama takım yolları simülasyonu.
 • Turn Rough and Finish Toolpaths Control
  Boyuna tornalama takım yolları kontrolü
 • Boyuna tornalama takım yolları kontrolü.
 • Boyuna tornalama takım yolları simülasyonu.
 • Turn Rough and Finish Toolpaths Control
  Boyuna tornalama takım yolları kontrolü