SOLIDWORKS SIMULATION

Günümüzde bilgisayarların gelişmesi, mekanik tasarımların bilgisayar ortamında simülasyonunu mümkün kılmaktadır. Böylece, mekanik bir parçanın veya sistemin, gerçek hayatta nasıl davranacağı henüz o parça veya sistem üretilmemiş bile olsa belirlenebilmektedir. Bu işlemler, ‘sonlu elemanlar analizi’ adıyla anılmaktadır. Böylece, ürün üretilmeden bilgisayar ortamında parçanın çalışma koşulları altındaki durumu belirlenebilmekte, buradan çıkan sonuçlara göre tasarım güncellenerek mükemmelleştirilmektedir. Sanal ortamdaki bu testler sayesinde, prototip üretimini takiben yapılan fiziksel testlerde dikkat çekici oranda azalma olmakta, bu da hız artışı ve maliyet tasarrufu getirmektedir.

Yapısal Analizler

Yapısal analizler, emniyet katsayılarının belirlenmesi veya imalat sırasında; maliyet, malzeme, ağırlık ve mukavemet gibi değerlerin optimize edilmesi düşünüldüğünde fazlasıyla yararlı olduğu görülmektedir. Yapısal analiz deneysel olarak yapılan testlere göre daha ekonomik bir seçenek olmakla beraber, ayrıca ürün tasarımı yapan kişiler için, tasarım değişkenlerinin ürünün performansını nasıl etkilediğini göstermektedir. Sonlu elemanlar analizini ürün veya fikirlerin üretiminden önce, mukavemet, maliyet üretilebilirlik ve ömür koşulları içerisinde emniyet ve performans limitlerinin belirlenmesi amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca birden çok “eğer şöyle olursa” durumlarının da sonuçlarını görmek için çalışmalarımızı yürütebilmekteyiz.  Bu çalışmalar, tasarımın üretim safhasına geçmeden optimizasyonu ve olası hataların tespiti için verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

Başlangıçtan itibaren tasarım sırasında performansı optimize etmek için gerçek dünya ortamlarını ve gereken ürün koşullarını analiz edebilirsiniz. Ürün davranışı ve kalitesine dair anlamlı teknik bilgilerle ürün yeniliklerini arttırabilirsiniz.

SOLIDWORKS Simulation çözümlerinden bazıları;

• Çeşitli fiziksel ortamları sanal olarak analiz etmenize,
• Doğrusal ve doğrusal olmayan statik, titreşim, yorulma, termal, optimizasyon, dinamik ve doğrusal olmayan dinamik analizler gibi çok çeşitli yapısal analizler yapmanıza,
• Zaman tabanlı ve olay tabanlı katı gövde analizleri gerçekleştirmenize,
• Farklı malzemelerle yapılmış ürünlerin performansını karşılaştırmanıza,
• Sıvı akışı ve ısı transferi analizi ile (CFD) sıvılardan veya gazlardan etkilenen ürünlerin tasarımlarını geliştirmenize olanak sağlar.

SolidWorks Simulation da temel yapısal analiz aşamaları.

Sertifika

Dassault System kullanıcıların amacları ve profesyonelliğine göre farklı sertifikasyon programları sağlar. Bu kapsamda, dassault sistem tarafın onaylanmış çeşitli sertifikalarım mevcuttur.

 • Certified Professional – SolidWorks Simulation
 • Certified Professional – SolidWorks Simulation Advanced Motion
 • Certified Professional – SolidWorks Simulation Advanced Thermal and Frequency
 • Certified Professional – SolidWorks Simulation Advanced Dynamics
 • Certified Professional – SolidWorks Simulation Nonlinear
 • Trainer – SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation programı ile yaptığım bazı çalışmalar:

Yapısal Analizler

Vinç sistemleri üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanmıştır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri ve kritik bölgelerdeki gerilim – gerinimlerin hesaplaması amaçlanmıştır.

Statik analiz hesaplamaları yapılmıştır.

 • Yapısal analiz uygulanacak olan vinç ‘in CAD modeli.
 • Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması tamamlandıktan sonra oluşan gerilim görünümü.
 • Maksimum gerilme’nin oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • The CAD model of crane which is applied structural analysis
  Yapısal analiz uygulanacak olan vinç ‘in CAD modeli.

Ekskavatör üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanmıştır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri, kritik bölgelerdeki gerilim ve ömür  hesaplaması amaçlanmıştır. Burkulma analizi ile akma mukavemetinin altında gelirmeler olsa dahi beklenmeyen bir yapı sorunu kontrol edilmiştir.

Statik, Yorulma ve Burkulma analizlerinin hesaplamaları yapılmıştır.

 • Yapısal analiz uygulanacak olan ekskavatör’ ün CAD modeli.
 • Analiz girdileri tanımlanıp, hesaplama tanımlandı. Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması tamamlandıktan sonra oluşan gerilim görünümü.
 • Maksimum gerilme’nin oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • The CAD model of excavator which is applied structural analysis
  Yapısal analiz uygulanacak olan ekskavatör’ ün CAD modeli.

Merdiven üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanmıştır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri, kritik bölgelerdeki gerilim ve ömür  hesaplaması amaçlanmıştır.

Statik ve Yorulma analizlerinin hesaplamaları yapılmıştır.

 • Yapısal analiz uygulanacak olan merdiven’in CAD modeli.
 • Analiz girdileri tanımlanıp, hesaplama tanımlandı. Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması tamamlandıktan sonra oluşan gerilim görünümü.
 • Maksimum yer değiştirme’nin (seğim) oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • The CAD model of stairs which is applied structural analysis
  Yapısal analiz uygulanacak olan merdiven’in CAD modeli.

Forklift üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanacaktır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri, kritik bölgelerdeki gerilim ve ömür  hesaplaması amaçlanmıştır.

Statik ve Yorulma analizlerinin hesaplamaları yapılmıştır.

 • Analiz girdileri tanımlanıp, hesaplama tanımlandı. Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması tamamlandıktan sonra oluşan gerilim görünümü.
 • Maksimum gerilme’nin oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • Maksimum yer değiştirme’nin (seğim) oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • The detail view of where maximum displacement is located
  MaksimOluşan yer değiştirme (seğim) görünümü.

Makine elemanı üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanacaktır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri, kritik bölgelerdeki gerilim hesaplaması amaçlanmıştır. Termal analiz ile ısı transferlerinin değerlerini ve bu ısı dağılımının yapısal olarak geometriye etkisi incelenmiştir.

Statik ve Termal analizlerinin hesaplamaları yapılmıştır.

 • Yapısal analiz uygulanacak olan makine elemanı’nın CAD modeli.
 • Yapının detaylı kesit görünümü.
 • Oluşan yer değiştirme (seğim) görünümü.
 • Oluşan sıcaklık dağılımı görünümü.
 • The CAD model of machine element which is applied structural analysis
  Yapısal analiz uygulanacak olan makine elemanı’nın CAD modeli

Bisiklet şasisi üzerinde yapısal analiz çalışması uygulanacaktır. Yapısal analiz uygulayarak geometri üzerinde oluşacak zamana bağlı değişken yüklerin meydana getirdiği gerilmeler, yer değiştirmeleri, güvenlik katsayısı değerleri, kritik bölgelerdeki gerilim ve ömür  hesaplaması amaçlanmıştır.

Dinamik ve Yorulma analizlerinin hesaplamaları yapılmıştır.

 • Analiz girdileri tanımlanıp, hesaplama tanımlandı. Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması.
 • Maksimum gerilme’nin oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • Maksimum yer değiştirme’nin (seğim) oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • Maksimum gerinim’in oluştuğu bölgenin detaylı görünümü.
 • The result view of bicycle after boundary conditions are defined such as contacts, fix, gravity, force and so on.
  Analiz girdileri tanımlanıp, hesaplama tanımlandı. Temaslar, sabitleme, yerçekimi ve kuvvet tanımlanıp, analiz hesaplanması

Pages: 1 2