3B Yazıcı

3B Yazıcı Türleri

3B yazıcı teknolojilerinde birçok çeşit olsa da, en yaygın yedi tür vardır. Tüm baskı teknolojileri, katmanlar adı verilen ayrı dilimler halinde parçalar ile oluşturur.

  • Fused Filament Fabrication (FFF, ayrıca Fused Deposition Modeling diye de biliniyor)
  • Continuous Filament Fabrication (CFF)
  • Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM, ayrıca Bound Powder Deposition diye de biliniyor)
  • Selective Laser Sintering/Melting (SLS/SLM, ayrıca DMLS for metal diye de biliniyor)
  • Direct Light Processing (DLP)
  • Stereolithography (SLA)
  • Binder Jetting

Ekstrüzyon

Erimiş Filament İmalatı / FFF (Fused Filament Fabrication)

Geleneksel yazıcılarda olduğu gibi çeşitli teknolojiler kullanılır. En yaygın olarak bilinen, erimiş biriktirme modellemesi (FDM) olarak da bilinen erimiş filament üretimi (FFF) ‘dir. çoğu makine bu teknolojiyi kullanır. FFF’de, yazıcı termoplastik malzemeyi erime noktasına yakın ısıtır. Akrilonitril bütadien stiren (ABS), polilaktik asit (PLA) veya başka bir termoplastikten oluşan bir filament eritilir ve her katman için bir parçanın enine kesitini izleyen bir nozuldan çıkarılır. 1990’lı yılların ortalarında piyasaya sürülen ilk 3B yazıcılardır.

Sürekli Filament İmalatı / CFF (Continuous Filament Fabrication)

CFF, bir parçaya sürekli elyaf yerleştirmek için bir FFF yazıcıya ek olarak çalışan artırılmış bir FFF işlemidir. Bu işlemde, bir yazıcı, bir konvansiyonel FFF termoplastik parçasının içine kompozit elyafların sürekli iferini döşemek için ikinci bir nozul kullanır. CFF / FFF prosesi ile üretilen parçalar, takviye lifleri nedeniyle güçlü ve serttir.

Atomik Difüzyon Katkı Üretimi / ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing)

ADAM veya bağlı toz birikmesi, metal baskısı için kullanılan FFF ile hemen hemen aynı işlemdir. ADAM, metal tozu ve plastik bağlayıcıdan oluşan bir filament kullanır – baskıdan sonra sinterleme işlemi ile bağlayıcı çözülür ve metal tozu tam metal bir parçaya sinterlenir.

Lazer Füzyonu

Lazer füzyon yazıcıları, toz halindeki ortamları kaynaştırmak için yüksek güçlü lazerler kullanır. Bu temel teknoloji plastik (SLS) ve metal (SLM / DMLS) için kullanılabilir. Bu makineler genellikle endüstriyel yapıdadır, çünkü hem yüksek güçlü lazerlerin hem de tozların kullanımı zordur. Plastikten metallere kadar çok çeşitli malzemelerde hassas ve güçlü parçalar üretirler.

Seçici Lazer Sinterleme / SLS (Selective Laser Sintering)

SLS inanılmaz derecede hassas plastik parçalar sağlar. Bu işlemde, bir yazıcı pürüzsüz bir toz tabakası bırakır ve daha sonra bir tabaka tam olarak sinterler, parça tamamlanıncaya kadar toz tabakası bırakma ve sinterleme işlemini tekrarlanır.

Seçici lazer sinterleme (SLS), plastik, metal, seramik veya cam parçacıklarını kaynaştırmak için yüksek güçlü bir lazer kullanır. İşin sonunda, kalan malzeme geri dönüştürülür. Elektron ışını eritme (EBM), metal tozu eritmek için katman katman bir elektron ışını kullanır. Titanyum sıklıkla tıbbi implantların yanı sıra uçak parçalarını sentezlemek için EBM ile birlikte kullanılır.

Seçici Lazer Eritme-Doğrudan Metal Lazer Sinterleme / SLS-DMLS (Selective Laser Melting / Direct Metal Laser Sintering)

SLM ve DMLS, SLS ile aynı işlemi kullanır, ancak farklı olarak metal tozları kullanır. Metalin daha yüksek erime noktası ve ilave metal tozu riskleri nedeniyle, bu makineler daha yüksek güçlü lazerler ve daha iyi muhafazalar gerektirir.

Işıkla Kürleme/Serteştirme

Işıkla sertleştirme tipik olarak küçük bir form faktöründe hassas parçalar oluşturur. Bu işlemlerden yapılan parçaların hepsi fotopolimerler olmalıdır. Işıkla sertleştirme tipik olarak küçük prototipler veya hassas son kullanım parçaları için kullanılır.

SLA (stereolitografi / Stereolithography)

SLA yazıcılar hızlı ve uygun maliyetle hassas parçalar üretebilir. Belirlenen bir reçine tabakasını sertleştirmek için bir lazer kullanırlar, bu daha sonra çekilir ve bir sonraki tabaka için sıfırlanır. Tipik olarak, bu parçalar imal edildikçe reçineden yukarıya doğru çekilir.

Doğrudam Işık İşleme / DLP (Direct Light Processing)

Bunun bir varyasyonunda, dijital ışık projektörü (DLP / digital light projector) 3B baskısı da var. Bu yöntemde, bir sıvı polimeri bir dijital ışık işleme projektörünün ışığına maruz bırakır. Bu, nesne inşa edilene ve kalan sıvı polimer boşaltılana kadar polimer katmanını, katman katman sertleştirilir.

DLP, fotopolimer parçalarını hızlı bir şekilde imal etmek için kullanılabilir. Bu yazıcılar SLA ile aynı şekilde çalışır, ancak lazer tüm katmanları aynı anda işleyen bir projektöre sahiptir.

Toz Yapışması

Toz yapışması, 3B baskıda hem plastik hem de metal parçaları üretmek için kullanılabilecek hızla büyüyen bir alandır. Çünkü işlem seri parçaları çok hızlı bir şekilde üretir.

Bağlayıcı Jeti

Bağlayıcı jeti, parçaları tozdan imal etmek için düşük maliyetli, düşük enerjili bir yöntemdir. Bu işlemde, bir makine SLS ile aynı toz yayma yöntemlerini kullanır, ancak bir lazer yerine parçaların yapıştırılması için bir sıvı bağlama maddesi kullanılır. Yazdırmadan sonra, tam bir parça elde etmek için bu parçaların iyileştirilmesi (plastik) veya sinterlenmiş (metal) olması gerekir.

Kaynaklar:
3ds.com
wikipedia.org
markforged.com
pick3dprinter.com