• Mühendislik

    Taylor Expansion

    Taylor expansion matematikteki en yararlı fikirlerden biridir. Çoğu fonksiyon ve polinomun çözümü genellikle düzgündür. Polinomların çalışması, hemen hemen tüm diğer fonksiyon türlerinden daha kolaydır, ayrıca polinomlar büyük ölçüde fonksiyonlara yaklaşabilir. Taylor formülü bize f ‘in hemen hemen her düzgün fonksiyonu için polinom genişlemesi için bir denklem verir. Taylor Serisi Taylor serisi, matematikte bir fonksiyonun tek bir noktada, fonksiyonun türevleri cinsinden ifade edilen sonsuz bir terim toplamıdır. En yaygın fonksiyonlar için Taylor serisinin fonksiyonu ve toplamı, bu noktanın yakınına eşittir. Taylor serisi adını 1715’te seriyi tanıtan Brook Taylor’dan almıştır. Taylor Teorisi Hesaplamada Taylor teoremi, k ‘ınci sıra Taylor polinomu olarak adlandırılan k dereceli bir polinom tarafından verilen bir nokta etrafında k-defa…