• Mühendislik

    Plastisite (Plasticity)

    Malzeme biliminde plastisite, katı bir malzemenin uygulanan kuvvetlere tepki olarak geri dönüşü olmayan bir şekil değişikliği olan kalıcı deformasyona uğrama yeteneğidir. Örneğin, yeni bir şekle bükülen katı bir metal parçası, malzemenin kendisinde kalıcı değişiklikler meydana geldikçe plastiklik gösterir. Mühendislikte, elastik davranıştan plastik davranışa geçiş, akma (yielding) olarak bilinir. Metaller başta olmak üzere çoğu malzemede plastik deformasyon görülür. Kaya, beton, kemik ve benzeri kırılgan malzemelerde plastisiteye esas olarak mikro çatlaklardaki kayma neden olur. Sünek metaller için, her yük artışına, elastik davranış altında uzamada orantılı bir artış eşlik eder. Yük kaldırıldığında yapı orijinal boyutuna geri döner. Bununla birlikte, yük malzemenin akma dayanımını aştığında, uzama daha hızlı artar. Elastik bölgeye ulaşıldıktan sonra, yük…

  • Mühendislik

    Malzeme Sertleşme Kanunları (Material Hardening Laws)

    Hardening (sertleşme) kanunu, plastik deformasyon altında akma yüzeyinin nasıl değiştiğini açıklar. Hardening kuralı, plastik malzeme deformasyonu olarak malzeme mukavemetindeki değişikliği yönetir. Malzeme mukavemetindeki değişiklik, akma yüzeyinin geometrisinde veya konumunda bir değişiklik olarak da düşünülebilir. Geliştirilmiş akma yüzeyi genellikle yükleme yüzeyi olarak adlandırılır. Kusursuz plastik durumunda, gerilme esnasında A noktasına ulaştığı takdirde plastik deformasyon meydana gelmeye başlar. Gerilim azaldığında elastik unloading meydana gelir. Hardening kanununda, akma gerçekleştiğinde, plastik deformasyonun oluşması için gerilimin artmaya devam etmesi gerekir. Gerilim sürekli olarak B’de tutulursa, başka bir plastik deformasyon meydana gelmez. Strain Hardening Laws Work hardening olarak da bilinen strain hardening, bir metal veya polimerin plastik deformasyonla güçlendirilmesidir. Bu güçlenme, malzemenin kristal yapısı içindeki yer…