• Mühendislik

    Explicit Analizde Karakteristik Uzunluk

    Explicit integraller, doğrusal ve doğrusal olmayan birçok dinamik analizde önemli bir rol oynar. Sonlu eleman yöntemi, çözülmesi gereken sıradan diferansiyel denklemler sisteminin uzamsal ayrıklaştırılması için geçerlidir ve bu genellikle merkezi fark yöntemi ile yapılır. Karakteristik uzunluk, fiziksel bir sistemin ölçeğini tanımlayan önemli bir boyuttur. Genellikle, bu tür bir uzunluk, sistemin bazı özelliklerini tahmin etmek için bir formüle girdi olarak kullanılır ve genellikle boyutsuz bir miktarın oluşturulması için gereklidir. Hesaplamalı mekanikte, bir gerilim yumuşatmasının lokalizasyonunu oluşturmak için karakteristik bir uzunluk tanımlanır. Uzunluk, bir entegrasyon noktasıyla ilişkilidir. 2D analiz için alanın karekökü alınarak hesaplanır. 3D analiz için, entegrasyon noktasıyla ilişkili hacmin kübik kökü alınarak hesaplanır. Karakteristik uzunluk, genellikle bir sistemin hacminin yüzeyine…