• Mühendislik

  Termoelektrik Etki

  Teorik Çerçeve Hem ısıl hem de elektriksel etkenlerin bir arada bulunduğu devreye termoelektrik devre, bu devreyle çalışan bir sisteme de termoelektrik sistem adı verilir. Termoelektrik modül n ve p tipi malzemeden oluşmaktadır. Genellikle n tipi malzeme olarak Bi2Te3 ve p tipi malzeme olarak da Bi0.1Sb1.9Te3 temel malzemeleri kullanılmaktadır. Termoelektrik soğutucular elektriksel olarak seri, ısıl olarak paralel düzenlenmiş çok sayıda termocouple’ dan oluşmaktadır. Termoelektrik soğutucu modüllerin genellikle n ve p tip malzeme çiftlerinden eşit sayıda konulmasıyla üretilmektedir (şekil 1) .  Şekildeki yapı alanında elektrik akımının her n ve p tip malzemelerin alt ve üst tabakaları boyunca hareket etmesiyle sıcaklığın hareketine sebep olur. N tipi malzeme bir elektron fazlalığına sahip (ideal bir…

 • Mühendislik

  Yapısal Analizde Kontak Türleri ve Davranışları

  Çok gövdeli analizlerde, geometriler üzerinde temas ilişkileri tanımlanmalıdır. Kontak, sınır ve yük koşulları ile doğrusal statik, doğrusal olmayan statik, dinamik vb. gibi yapısal analizler, parçalar üzerinde uyguladığında, geometrilerin DOF (serbestlik derecesi) tanımlanmalıdır. Bir düğüm için DOF, yapının olası hareket serbestliğini temsil eder. Temel olarak bir kabuk elemanı, 3 eksenel ve 3 rotasyon olmak üzere 6 serbestlik derecesine sahiptir. DOF aynı zamanda hangi kuvvetlerin ve momentlerin bir düğümden (node) diğerine aktarıldığını temsil eder. Sonlu elemanlar analizinin sonuçları (sapmalar ve gerilmeler) genellikle düğümlerde verilir. Yapısal analiz yazılımlarında temaslar eşlenerek oluşturulur. Üç farklı temas davranışı mevcuttur. Düğümden düğüme (noktadan noktaya), düğümden yüzeye (noktadan yüzeye) ve yüzeyden yüzeye olarak adlandırılırlar. Ön tanımlı olarak Ansys…

 • Mühendislik

  Yorulma Nedir?

  Yorulma Normalde tek sefer uygulandığında herhangi bir hasar meydana getirmeyecek seviyede olan, ancak tekrarlı şekilde uygulandığında çatlak veya kırılma şeklinde hasar meydana gelme durumudur. Diğer bir ifade ile, değişken gerilmeler altında malzemenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. Ömür; Makine elemanının kırılıncaya kadar direnç gösterebildiği süre/çevrim sayısıdır. Yorulma hasarı; Bir malzemenin değişken dinamik yükler altında belirli bir süre sonunda kırılmasına yorulma hasarı denir. Özel durumlar dışında çoğunlukla yorulmaya yol açan gerilme seviyesi malzemenin akma dayanımından düşüktür. Değişken yükler altında malzeme davranışı, ilk defa 1866 yılında Wöhler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yorulma analizlerin hesapanmasında en yaygın olarak S-N (Gerilme/Çevrim Sayısı) yöntemi kullanılır. Makine elemanı üzerinde oluşan gerilme ne kadar yüksek olursa, yapının ömrü ters…