• Mühendislik

    Temel Yapısal Analiz

    Statik Analiz Tasarımın kararlı yük (steady-state) yükleme koşullarına dayanıp dayanmayacağı konusunda sonuçlar içermektedir. Statik analizler zamandan bağımsızdır. Zamana bağlı değişen yük koşulları altında statik analizler yeterli olmayabilir. Dinamik Analiz Tasarımın ya da bileşenlerinin dinamik davranışlarını belirlemek için kullanılanır. Dinamik analizler, statik analizlerden farklı olarak zamana bağlıdır ve dinamik analizlerde yapının ataleti ve sönümlemesi önemli rol oynar. Yapıların dinamik davranışları aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olabilir: Titreşim özellikleri Harmonik yüklerin etkisi Sismik ve şok yüklerin etkisi Rastgele (random) yüklerin etkisi Zamanla değişen yüklerin etkisi Yukarıda yazılı her durum, belirli bir dinamik analiz türüne göre ele alınır. Modal Analiz : Modal analiz bir yapının titreşim karakteristiklerini belirlemek için kullanılır. Harmonic-response Analiz :…

  • İmalat

    CAM (Bilgisayar Destekli İmalat)

    Bilgisayarların ve dijital teknolojilerin ortaya çıkışı, Üçüncü Sanayi Devrimi olarak kabul edilmektedir. Birçoğu şu anda dijital yenilikler üzerine inşa edilen ve otomasyon, yapay zeka (AI), biyoteknoloji, nesnelerin interneti (IoT) ve 3B baskı gibi unsurları içeriyor. Kısaca endüstri devrimlerinden bahsedecek olursak, birinci sanayi devrimi buharla çalışan makinelerin ortaya çıktığı devrimdir. İkinci sanayi devrimi 1870-1913 arasında çelik endüstrisi, elektrik, telgraf ve içten yanmalı motorların devrimidir. Üçüncü sanayi devrimi ikici dünya savaşı sonrası bilgisayar, elektronik, iletişim ağlarında yaşanan devrim. Dördüncü sanayi devrimi otonom cihazlar, 3b yazıcılar, robotik cihazlarda yaşanan devrimdir. Bütün dünyada beşinci sanayi devrimi bekleniyor ve bu devrimin nesnelerin interneti (internet of things) olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor. Bilgisayar destekli imalat, sanayi devrimlerin önemli…